Marianský sloup : alegoricko-dramatická báseň v šesti obrazech.

Večeřa-Střížovský, František
Družina literární a umělecká, 1927. 74 s.