Maria Schellová.

Brož, Jaroslav
Český filmový ústav, 1971. [2] s.