Maria : Mariánská zjevení a poselství 20. století.

Press, František
5., přeprac. vyd. Mariánské nakladatelství, 1995. 219 s.