Maria - postava víry : meditace - otázky - modlitby : (májová čtení).

Schmidkonz, Theo
Pro liturgickou komisi ČBK vydává Matice cyrilometodějská, 2000. 77 s.