Maria Panno, Matko Slova : Panna Maria v poezii českých básníků nové doby.

1. vyd. Matice cyrilometodějská, 2005. 223 s.