Maria Dobré Rady : modlitebnj kniha pro wssecky ctitele Marianské : s wypsánjm zbožné powěsti o milostném obrazu "Marie dobré rady" w Genazzanu.

Karel Bellmann, 1858. 396 s.