Marginálie 1980 : (1971-1980) : sborník k sedmdesátému výročí Spolku českých bibliofilů.

Památník národního písemnictví, 1980. 160 s.