Mařenka a Čenda.

Zemančíková, Alena; il. Doutlíková, Veronika
Brkola, 2009. 83 s.