Mare nostrum : (Naše moře) : román.

Blasco Ibáñez, Vicente; il. Čutta, Václav
3., autoriz. vyd. Miloslav Nebeský, 1928. 543 s.