Mapování 2 : Učebnice pro 4. roč. středních odb. škol stud. oboru geodézie.

Kotal, Milouš; Pražák, Josef
1. vyd. Geodetický a kartografický podnik, 1990. 286 s.