Mapa Moravy.

Komenský, Jan Amos
Kartografické nakladatelství, 1970. [7] s.