Mapa Moravy Jana Amose Komenského : Comenius' map of Moravia.

Muzeum Komenského, 2008. [19] s.