Mapa měsíce.

Klepešta, Josef; Lukeš, Ladislav J
1. vyd. Ústř. správa geodesie a kartogr, 1954. 31 s.