Mapa kulturních památek ČSSR : [měřítko] 1:500 000.

Hobzek, Josef; ed. Šamánková, Eva; ed. Patera, Václav
5., nově zpracované vyd. Kartografie, 1976. 188 s.