Mapa kulturních památek ČSSR : Měřítko 1:500000.

Hobzek, Josef; ed. Šamánková, Eva; ed. Patera, Václav
3., nově zprac. vyd. Kartografické nakladatelství, 1968. 187, [3] s.