Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.

Kippley, John
Matice cyrilometodějská, 2001. 143 s.