Manželství.

Graubner, Jan
Karmelitánské nakladatelství, 2007. 39 s.