Manuův zákoník : staroindická učebnice práv a povinností člověka : bilingva.

Vyd. 1. Bibliotheca gnostica, 2012. 539 s.