Manuální neuroterapie : nervová reflexní terapie na noze podle Waltera Froneberga : statika - pohyb - nervy - svaly.

Froneberg, Walter; Fabian, Gerda
Poznání, 2007. 198 s.