Manuální medicína : průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch.

Rychlíková, Eva
2. přeprac. vyd. Maxdorf, 1997. 426 s.