Manuální medicína : vyšetřování, diagnostika, léčení.

Rychlíková, Eva
Vyd. 1. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1987. 328 s.