Manipulace s materiálem.

Jílek, Vladimír; Líbal, Vladimír; Remta, František
2., přepracované vyd. SNTL, 1978. 220 s.