Manifestační sjezd českého učitelstva.

Svaz zaměst. škol a osvěty, 1946. 142 s.