Manere in montibus : sborník Václavu Břicháčkovi k životnímu jubileu.

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2005. 167 s.