Manažerské účetnictví.

Král, Bohumil
2., rozš. vyd. Management Press, 2006. 622 s.