Manažerské rozhodování.

Fotr, Jiří; Hrůzová, Helena; Dědina, Jiří
2., aktualiz. vyd. Ekopress, 2000. 229 s.