Manažerská ekonomika.

Synek, Miloslav
3., přeprac. a aktualiz. vyd. Grada, 2003. 466 s.
Edice: Expert