Management : teorie a praxe v informační společnosti.

Vodáček, Leo; Vodáčková, Oľga
Vyd. 4., dopl. a rozš. Management Press, 2001. 314 s.