Management : teorie a praxe pro 90. léta.

Vodáček, Leo; Vodáčková, Oľga
Vyd. 2., doplněné a rozšířené. Management Press, 1996. 244 s.