Management podpůrných procesů : facility management.

Vyskočil, Vlastimil K; Kuda, František
2., dopl. vyd. Professional Publishing, 2011. 492 s.