Management hodnotových inovací.

Vlček, Radim
Management Press, 2008. 239 s.