Mamlasové a mizerové.

Odebrant, Per; Ohlsson, Joel; Ohlsson, Joel
1. vyd. Svoboda, 1982. 213 s.
Edice: Omnia