Mamerto Esquiú o.f.m., řeholník a biskup.

Gálvez, Manuel
Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1937. 227 s.