Malý výbor ze staročeské literatury : podle rukopisův c.k. knihovny vys. škol pražských XIV.-XVII. století posud z větší části netištěných.

Hanuš, Ignác Jan
I.L. Kober, 1863. 99 s.