Malý vševěd v otázkách a odpovědích. Díl 2., (Občanská nauka, Tělověda, Zdravověda, Mluvnice a pravopis, Zeměpis ČSR, Čsl. dějiny, Všeobecné dějiny (starověk), Dějiny výtvarných umění, Sport a hry.

Pokorný, 1933. 211 s.