Malý vševěd v otázkách a odpovědích. Díl 1.

Slaminka, Vladimír
Pokorný a spol, 1933. 207 s.