Malý úvod do víry.

Forte, Bruno
Karmelitánské nakladatelství, 1997. 92 s.