Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů.

Bednaříková, Hana
1. vyd. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 1999. 59 s.