Malý synonymický slovník : učebná príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 5.-8. ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Pisárčiková, Mária; Michalus, Štefan
5. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 252 s.