Malý synonymický slovník.

Pisárčiková, Mária; Michalus, Štefan
2. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 214 s.