Malý synonymický slovník.

Pisárčiková, Mária; Michalus, Štefan
1. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1973. 317 s.