Malý příruční snář.

7., rozš. vyd. Schneider, 2000. 100 s.