Malý příruční snář.

6., rozš. vyd. Schneider, 1999. 100 s.