Malý politický atlas světa.

2. vyd. 1953. 117 mp. příl., 73 s.