Malý myslivecký slovník.

Zácha, Oldřich
2., dopl. vyd. Alda, 2003. 166 s.