Malý muž a velká žena, aneb, Vlak dětství a naděje.

Sládková, Věra
3. vyd. Knižní podnikatelský klub, 1990. 283 s., 3 s.fot.příl