Malý mezinárodní politický slovník : Pojmy, osobnosti, data.

Klivar, Miroslav; Otava, František; Musil, Karel
2., upr. vyd. Naše vojsko, 1959. 389, [2] s.