Malý kompas víry : (pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi).

Kašparů, Jaroslav Max; il. Heralecký, Jan
Matice cyrilometodějská, 1995. 109 s.