Malý kancionál.

Orel, Dobroslav
[s.n.], 1921. 1 sv