Malý kancionál, čili, Sbírka posvátných zpěvů a modliteb pro mládež katolickou arcidiecése olomucké.

29. rozmnožené a opr. vyd. Družina literární a umělecká, 1921. 210, viii s.